+90 553 889 33 03 bakirkoyrenkliultrason@gmail.com
Zeytinlik Mh. Fişekhane Cd. Sporcu Sk. No:1 Kat 2 Bakırköy Çalışma Saatleri

Venöz Renkli Doppler Ultrasonografi

Etiketler: SGK ve Türk Tabibler Birliği tetkik listelerinde aşağıda yer alan isimlerle anılır.
  • – Alt ekstremite derin + yüzeyel + perforan venler tümü, renkli Doppler Ultrasonografi tek taraflı
  • – Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler Ultrasonografi, tek taraflı
  • – Alt ekstremite derin venler, renkli Doppler Ultrasonografi, tek taraflı
  • – Üst ekstremite venöz sistem, renkli Doppler Ultrasonografi tek taraflı

Toplar damarların ultrasonografi ve renkli Doppler ile değerlendirilmesi özellikle bacaklarda izlenen ve çok sık karşımıza çıkan bir sağlık sorunu olan varislerde çok sık kullanılan bir yöntemdir. Bu tetkikin istenmesinde bir diğer neden derin ven trombozu araştırılmasıdır. Derin ven trombozunun ultrasonografik tanısı nispeten kolaydır.

Varis varlığında ve özellikle cerrahi bir tedavi planlanıyorsa yapılacak olan venöz renkli Doppler incelemenin önemi çok artmaktadır. Biz detaylı şekilde yaptığımız incelemeye haritalama adını veriyoruz. Detaylar için tıklayınız. 

Varislerin cerrahi tedavilerinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler açık ameliyattan başlayarak kataterle yapılan radyofrekans tedavisine kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. En iyi tedavi seçeneği hastadan hastaya değişmektedir. Bu nedenle ultrasonografik değerlendirme çok önemlidir.

Varisler, bacak toplardamarlarında kan birikmesi ve bunun sonucunda zamanla damarların genişlemesi ve fonksiyonlarını daha çok yitirmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Hastalığın gelişmesinde yatkınlık yaratan birçok etken söz konusudur. Ancak tedavisinde en önemli nokta bu toplar damarlara fazladan gelen bu kanın nereden geldiği yani reflü kaynağıdır.

Kaliteli yapılmış bir venöz Doppler incelemesinde reflü kaynağı mutlaka gösterilmelidir. Çünkü hangi tedavi şekli seçilirse seçilsin eğer reflü kaynağı doğru tespit edilmemişse ve reflü kaynağı ortadan kaldırılmaz ise varisler mutlaka tekrar edecektir.

Radyoloji eğitimim ve uzmanlığım boyunca 10.000 üzerinde varisli bacağı ultrasonografik olarak değerlendirdim. Birlikte çalıştığım kalp-damar cerrahisi uzmanları bulgularım doğrultusunda tedavi yöntemlerini seçtiler.

Radyoloji çok geniş bir branş olduğu için tüm radyologların tüm tetkikleri çok iyi yapması beklenmemelidir. Kanımca Ultrasonografi başlı başına bir branş olup oldukça geniş yelpazede yer alan hastalıkların tanılarıyla uğraşmaktadır. Özellikle varislere yönelik yapılan tetkiklerde kullanılan cihaz ve radyoloji uzmanının bilgi ve deneyimi son derece önemli rol oynamaktadır. Ultrasonografi cihazının kullanımında hiçbir hekime kısıtlama getirilmemiştir. Ancak rapor yazma yetkisi sadece Radyoloji uzmanlarına verilmiştir. Dileyen hekim ultrasonografi cihazını kullanabilmektedir. Ancak bu tip tetkiklerde eğitimlerinin bir parçası olarak ultrasonografide uzmanlaşmış olan radyologların üstünlüğü tartışılmamaktadır.

Tüm ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi incelemeleri kişilerin yaşamını etkileyebilecek tetkiklerdir. Tetkik ve tedavilerinizi yaptırırken bunu göz önünde bulundurmanızı öneririz.