+90 553 889 33 03 bakirkoyrenkliultrason@gmail.com
Zeytinlik Mh. Fişekhane Cd. Sporcu Sk. No:1 Kat 2 Bakırköy Çalışma Saatleri

Karotis Vertebral Arter Renkli Doppler Ultrasonografi hangi durumlarda isteniyor?

1 – İnme (Felç) ya da TİA (Geçici inme-felç) geçiren hastalarda beyne pıhtı gitmesine sebep olan en sık nedenlerden birisi karotis damarındaki plaklardır. Diğer en sık neden de kalp kapakçıklarında sorun olmasıdır. İnme ya da TİA geçirmiş hastalarda karotis ve vertebral arterler incelenerek pıhtı oluşturabilecek ya da kopup beyne gidebilecek plak olup olmadığına bakılır. Plak varsa yol açtığı darlık hesaplanır ve ona göre tedavi planlanır. 2 – Koroner by-pass ameliyatı öncesi ya da kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen hastaların hepsinde istenmektedir. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiştir ki kalp damarlarında tıkanıklık olan hastaların yaklaşık yarısında beyne kan götüren damarlarda da tıkanıklık ya da daralma olmaktadır. Bunun tersi de geçerlidir yani beyne kan götüren damarlarında tıkanıklık olan hastaların yaklaşık yarısında kalp damarlarında da daralma görülmektedir. By-pass ameliyatı olacak hastalara ameliyat öncesi istenen bu tetkik ile karotis ve vertebral arterlerde darlık-plak olup olmadığı araştırılır. Çünkü böyle bir durum varsa kalp ameliyatı esnasında hastanın felç geçirme riski çok artmaktadır. Bu durum tespit edilirse, bazen önce bu damarlardaki sorun tedavi edilmekte ve ardından by-pass yapılabilmektedir. 3 – Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastalarda sıklıkla istenmektedir. Baş dönmesinin sebeplerinden biri de özellikle vertebral arterlerden akan kan miktarının azalmasıdır. Bunu değerlendirmek amacıyla karotis vertebral arter renkli Doppler ultrasonografi incelemesi istenmektedir. 4 – Kontrol amaçlı. Şeker hastalarında, kan yağları yüksek olan hastalarda atar damarlarda plak oluşma ihtimali yüksektir. Hiçbir şikâyet olmasa da karotis ve vertebral arterler değerlendirilerek hastanın damarlarının yapısı hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Karotis ve vertebral arter duvarlarında kalınlaşma veya plak tespit edilen hastaların yaklaşık %50 sinde kalp damarlarında da daralma beklendiği için bu tetkik bir anlamda kalp damarlarının dolaylı yoldan basit bir kontrolü gibi görülmektedir. Karotis ve vertebral arterlerinde plak tespit edilen hastaların kalp ile ilgili bir şikayetleri olmasa da Bilgisayarlı tomografi cihazı ile yapılabilecek son derece kolay bir kalp anjiyosu ile kalp damarlarının gözden geçirilmesi çok faydalı olabilmektedir.